KAAI valgt som rådgivere i Vinkelvejprojektet

Rådgiverfirmaet KAAI – Kærsgaard & Andersen A/S er valgt til rådgiveropgaven på projektet omkring om- og tilbygning af Mercantec på Vinkelvej.

Der var 17 firmaer, som bød ind på opgaven, hvoraf fem blev udpeget til prækvalifikation. De fem blev bedt om at komme med deres bud på en beskrivelse af totalrådgivningen – og det resulterede altså med, at KAAI løb med opgaven.

Kontrakten blev underskrevet med firmaet tirsdag den 25. april på Viborg Rådhus – og næste step er, at man to tirsdage i maj vil holde rådgiverworkshops for udvalgte medarbejdere på de to skoler. Her deltager også afdelingsleder Jørgen Kaack fra projektgruppen og bygningsingeniør Mikkel Elsnab Olesen.

Temaerne på de to workshops vil dels være geometrier, rumligheder, ude/inde dels være stemninger, materialer og farver.

Det endelige projektforslag bliver præsenteret for byggeudvalget og styregruppen i starten af juni måned. Herefter vil den endelige projektering starte.