Alternative forslag i spil

Forslag skal drøftes på Byrådets budgetseminar i august.

Viborg Kommune har den 21. juni 2017 meddelt rådgiverfirmaet KAAI, at projekteringen af om- og tilbygning af Mercantec på Vinkelvej ikke må fortsætte. I stedet skal KAAI lave et forslag til realisering af et projekt, der kan holdes inden for det beløb på 80 mio. kr., der er afsat. Det skal fremgå af forslaget, hvilke elementer i helhedsplanen der evt. ikke vurderes at kunne rummes inden for rammen. Endvidere er KAAI blevet bedt om at lave et forslag, der evt. er dyrere, men i højere grad indeholder de løsninger, som var forudsat i helhedsplanen og udbudsmaterialet. Forslagene skal være klar til drøftelse på Byrådets budgetseminar den 24. - 25. august 2017.

Forvaltningen udarbejder desuden forslag til alternative løsninger til helhedsplanen hen over sommeren. Disse vil kunne indeholde alternativ anvendelse af Vinkelvej 20 samt andre mulige placeringer af Rosenvængets Skole og Overlund Skole.

Udskydelsen af projekteringen betyder, at skolerne først forventes at kunne flytte ind i august 2020, såfremt det politisk besluttes at fastholde de hidtidige planer for anvendelse af Vinkelvej 20.

Endvidere betyder udskydelsen af projektet, at arbejdsgruppen vedrørende idrætsfaciliteter i østbyen midlertidig har indstillet arbejdet. De hidtidige drøftelser – bl.a. om det hensigtsmæssige i nærhed mellem skole og idrætsfaciliteter – indgår i Forvaltningens arbejde med alternative forslag.