Idrætsfaciliteter ligger nu fast

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 21. marts at holde fast i den oprindelige helhedsplan for skolerne på Vinkelvej 20.

Ifølge helhedsplanen bliver de tre idrætssale anlagt i to niveauer, så de samtidig giver gode muligheder for, at skolens elever og ansatte kan samles til fælles arrangementer. En eller flere af salene vil desuden være tilpasset de særlige krav, som eleverne på Rosenvængets Skole har til idrætsfaciliteter.

Alle faciliteterne kan uden for skolernes åbningstid benyttes af foreningslivet efter de gældende regler.

Udvalget besluttede samtidig, at Overlund Skoles idrætsundervisning på mellemtrin og i udskoling i videst muligt omfang skal finde sted i den eksisterende Overlund Hallen. Endelig anmodede udvalget Økonomi- og Erhvervsudvalget om at afklare mulighederne for etablere idrætsfaciliteter i Nordisk Park.

Se Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning her