Området

Både i planlægnings- og byggefasen vil Viborg Kommune være i tæt dialog med de mange interessenter omkring den nye skole på Vinkelvej 20.

Dialog med de to skoler, der flytter sammen
Rosenvængets og Overlund skoler med bestyrelser, ledelser, personale- og forældregrupper samt elever er naturligvis krumtappen i arbejdet.

Dialog med skoler i området
Viborg Kommune er også løbende i kontakt med de mange skoler i området (Gymnastik- og Idrætshøjskolen, STU og Asmildkloster Landbrugsskole) og foreningslivet (bl.a. Overlund Hallen, Viborg Atletik og Motion og Initiativgruppen for Overlund).

Dialog med naboer
Dialogen med naboer i området skal sikre, at vi får en skole, der åbner sig mod lokalsamfundet, og hvis faciliteter er afstemt med, hvad der i øvrigt findes i nærområdet.

Sidst opdateret: 01.02.2016