Skolevejen

En vigtig del af arbejdet med at forberede den nye skole på Vinkelvej 20 er at sikre skoleveje og skolestier. Se hvad der sker i den kommende tid.

De fleste af eleverne fra Rosenvængets Skole bliver kørt til skole. Derimod forventer vi, at hovedparten af eleverne fra Overlund Skole cykler eller går til og fra skole.

Man kan fortsat krydse Randersvej gennem tunnellerne ved Kloster Allé og Skolevej.

I den kommende tid vil Viborg Kommunes vejfolk se på stiforholdene i området, hvor Overlund Skole i dag ligger og området langs Vinkelvej.

Det skal undersøges, hvordan man skaber sikker passage af Vinkelvej, og hvordan bløde trafikanter og bilister i videst muligt omfang holdes adskilt på den nye skoles område. F.eks. vil placering af cykelskure og p-pladser indgå i det dimensioneringsarbejde, som arkitekt Gorm Nielsen allerede er i gang med.

Sikre skoleveje - se flere fotos (pdf)

Sidst opdateret: 26.01.2016