Politiske beslutninger

Følg med i de politiske beslutninger i projektet. Det er et stort projekt, som derfor behandles i forskellige udvalg.

Sådan er projektet behandlet politisk (i kronologisk rækkefølge):

 

2017
Nærmere belysning af økonomi og vurdering af alternativer til Vinkelvej 20
Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 14. juni 2017

Udsættelse af beslutning om hal i Nordisk Park

Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 14. juni 2017  

Udsættelse af bevilling til udarbejdelse af projektforslag, tekniske undersøgelser, licitation m.v.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 14. juni 2017
Fordyrelse af om- og tilbygning af Vinkelvej 20
Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 30. maj 2017

Beslutning om idrætsfaciliteter
Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 21. marts 2017

Beslutning om at arbejde videre med tunnelløsning
Teknisk Udvalgs møde den 4. januar 2017

Beslutning om klubben Toftens placering
Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 3. januar 2017

2016

Bevilling til bygherrerådgivning og forsøg med PCB-sanering
Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 29. november 2016

Helhedsplan for skolerne på Vinkelvej
Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 30. august 2016

Nedrivning af Rosenvængets Skole
Byrådets møde den 18. maj 2016

Justering af skoledistriktsgrænser
Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 5. januar 2016

2014-15

Skoledistriktsgrænser
Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 24. november 2015

Orientering om procesplan og bevilling af midler til kultur- og dimensioneringsproces
Byrådets møde den 28. oktober 2015
Skoledistriktsgrænser
Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 27. oktober 2015

Orientering om procesplan og beslutning om anvendelse af arealet ved Rosenvængets Skole
Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 21. oktober 2015

Orientering om procesplan for Projekt Vinkelvej
Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 29. september 2015
Køb af Vinkelvej 20
Byrådets møde den 20. maj 2015
Køb af Vinkelvej 20
Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 20. maj 2015
Godkendelse af principaftale om køb af Vinkelvej 20
Byrådets ekstraordinære møde den 22. oktober 2014
Sidst opdateret: 16.06.2017